Levanten.no er et prosjekt som ble startet sommeren 2018. Vårt mål er å skrive nyanserte innlegg og artikler om politikk og samfunnsliv i Midtøsten, som samlet defineres som Levanten: Syria, Irak, Palestina, Israel, Libanon og Jordan. Alle i redaksjonen har bakgrunn fra Midøstenstudier og har bodd ulike steder i regionen over lengre tid.
 

Redaksjonen

Bilde.jpg

Sjur Tveit

Jeg er ferdigutdannet arabist fra Universitetet i Oslo, og initiativtaker for bloggen Levanten.no. Mine interesseområder er militante aktører, vannproblematikk, og regional geopolitikk. Masteroppgaven handler om hvordan militante ikke-statlige aktører forholder seg til og bruker vann til sin fordel i konflikt.

BT.jpg

Benedicte Tobiassen

Jeg er utdannet samfunnsviter ved Universitetet i Oslo og tar for tiden en mastergrad i Middle East Studies ved samme universitet. Mine interesseområder inkluderer radikalisering, islamisme, kjønn og seksualitet, samt kvinners flerdimensjonale rolle i sosiale og religiøse bevegelser. Masteroppgaven min handler om kvinnelige salafister i Jordan.

20181121_124343.jpg

Marcus Irgens

Jeg er utdannet midtøstenviter ved Universitetet i Oslo. Mine interesseområder er blant annet Palestina-Israelkonflikten, borgerkrigen i Syria og ekstremisme. Jeg skrev masteroppgave om salafi-jihadistgrupper på Gazastripen, og Den arabiske vårens innvirkning på dem.

Bassel.jpeg

Bassel Hatoum

Jeg er utdannet innenfor Midtøsten- studier og arabisk språk med mastergrad fra UiO. Tidligere har jeg også studert ved School of Oriental and African Studies (SOAS) i London. Mine interesseområder inkluderer kjønn og seksualitet, libanesisk politikk, sosiologi, og arabisk media og litteratur. Min masteroppgave handler om LHBT bevegelsen i Libanon sett gjennom «Social Movement Theory».

FullSizeRender.jpg

Nivethiga Arulthas

Jeg er masterstudent i Middle East Studies ved Universitetet i Oslo og er opptatt av at Midtøstens mangfold og hverdagsliv skal komme tydeligere fram i bildet av regionen. Masteroppgaven min kommer til å handle om the Alliance of Migrant Domestic Workers, en aktivistgruppe i Libanon bestående av arbeidsmigranter.


Skribenter

Levanten.no samarbeider med en rekke forskjellige skribenter som har kunnskap og interesse for Midtøsten. Ønsker du å bidra med din kunnskap? Ta kontakt.

fullsizeoutput_255c.jpg

Rebekka Handeland Arnesen

Jeg har studert Midtøstenstudier på UiO, og nå studerer jeg bachelor i Islamwissenschaft med arabisk på Freie Universität i Berlin. Mine hovedinteresser er nye reproduksjonsteknologier, bioetikk og sosial endring i Midtøsten.

58441400_282847426004001_394800892861218816_n.jpg

Adam Førre Nielsen

Jeg er masterstudent i Middle East Studies ved Universitetet i Oslo. Mine hovedinteresser er krigen i Syria, internasjonale aktørers påvirking på Midtøstens konflikter og opposisjonelle aktører.

60193807_280634262818387_764987560077295616_n.jpg

Hanne Iglebæk Christensen

Jeg er masterstudent i sammenlignede politikk ved Universitetet i Bergen. Masteroppgaven min handler om de politiske forhandlingene relatert til flyktningkrisen fra 2015 og framover, og de humanitære konsekvensene av dette.

72899506_1269117423270481_8015983298893316096_n.jpg

Henriette U. Erstad

Jeg er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og jobber for tiden som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Masteroppgaven min handlet om Irans mobilisering av irakiske sjiamilitser etter 1979. Mine interesseområder er iransk utenriks- og sikkerhetspolitikk, ikke-statlige eller delvis statlige væpnede aktører, og transnasjonale bevegelser.